KALİTE POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz; sektörde lider olmak amacıyla, attığı her adımda yeni fikirlere açık, üretici zekaya önem veren, eğitimli, yetkin bütün çalışanlarımız ve paydaşlarımızla müşteri memnuniyeti ilkesi doğrultusunda etkin geri dönüşüm sağlayarak kalite yönetim sistemi şartlarını uygulamak, uygunluğunu sürekli gözden geçirmek, etkinliğini iyileştirmek ve bu çerçevede enerji faliyetlerini yürütmek kalite politikamız olarak benimsenmiştir.

 

İŞ SAGLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

İnsana ve insan sağlığına saygı felsefemiz çerçevesinde,yasal gerekliliklere ve düzenlemelere riayet ederek, yapılan çalışmaların etkinleştirilmesi için eğitimler vermek, sağlık ve güvenlik planını oluşturarak riskleri belirleyip önlemler almak, sistemin sürekli denetlenmesini, iyileştirilmesini ve devamlılığını sağlamak, iş sağlığı ve güvenliği politikamızdır.

 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

  • Tüm enerji  ve buna bağlı diğer faaliyetlerimizde çevresel etkiye sahip boyutlarımızı saptamak, amaç ve hedeflerimizi belirlerken bunları gözönünde bulundurmak.
  • Oluşabilecek çevre etkilerini minimize etmek ve çevresel riskleri azaltıcı önlemler alarak sürekli iyileştirmeler yapmak.
  • Çevre yönetimi sistemini kurmak dökümante etmek erişilebilir yapmak uygulanması ve devamı ile ilgili tedbirler almak.
  • Tüm çalışanlarımızı Çevre Yönetim Sistemi konusunda eğitmek ve ilgili diğer tarafların bilgilendirilmesini ve iletişimini sağlayarak, çevre ile ilgili yerel ve ulusal kanun ve yönetmeliklere uymaktır.