Türkiye’de ilk olma özelliğine sahip bir proje TOBB ETÜ Türbin test istasyonu firmamız tarafından TEMSAN alt yükleniciliğinde yapılmıştır.