Page 11 - Serteks Katalog 2018
P. 11

MONTAJ TEST DEVREYE ALMA                                                              Montajı yapılacak ünite ve parçaların montaj

           MONTAGE TEST COMMISSIONING                                                             sırası planı
                                                                                    Montage sequence plan of units and parts for

           Elektrik üretim tesislerinde yapılan bütün                                                   installation
           yatırımların amacı grupların sürekli üretim
           yapabilmesi içindir firmamız montaj test ve                                                     Parçalara    uygun    birleştirme    metotları
           devreye alma işlerinde uyguladığı iş akış                                                     kullanılarak teknik dokümanlarda belirtilen
           standartları ile tesislerin işletme sürecinde                                                   yerlerine montajı.
           verimliliğini arttırarak bakım onarım maliyetleri                                                 Usıng appropriate combination methods,
           azaltmayı amaçlamaktadır.                                                             installation of the parts to its right places as
                                                                                    explained in the technical documents
           The purpose of all investments in electricity
           generation facilities is to have a good quality                                                  Gerekli ölçü ve ayar aletleri kullanılarak üç

           machine equipment to provide continuous                                                      boyutlu     hassas     ayarları    (hizalama,
           production in units and assembly of these                                                     merkezleme ve dengeleme).
           equipments according to standards. work                                                      Three dimensional accurate adjustment
           flow standards applied in our firm’s montage,                                                    (alignment, centering and equalizıng) using
           test and commissioning aim to reduce cost                                                     necessary measurement and adjustment tools
           by increasing ecieny in operatio
                                                                                    Kalite ve güvenlik kontrolü için talimatlarda

                                                                                    belirtilen ölçme ve muayene yöntemlerini
                                                                                    uygulama.
                                                                                    For quality and safety control, application of
                                                                                    the measurement and inspectıon methods
                                                                                    specified in the instructions


                                                                                    Kontrol sonuçlarını teknik dokümanlarda
                                                                                    belirtilen değerler ile karşılaştırma.

                                                                                    Comparison of control results with the values
                                                                                    specified in technical documents


                                                                                    Montaj işlemlerinde tespit edilen hata ve
                                                                                    uygunsuzlukları giderme.
                                                                                    Eliminatıon of errors and nonconformities
                                                                                    determined during installation


                                                                                    Montajı     yapılan     parçaların     montaj
                                                                                    dokümanları rapor haline getirilerek tesisin
                                                                                    çalıştırılması.

                                                                                    operation of the plant by converting
                                                                                    installation documents of parts being installed
                                                                                    into report
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16