Page 12 - Serteks Katalog 2018
P. 12

DÜNYANIN                                                   DÜNYANIN EN BÜYÜK SU TÜRBİNİ TEST                DÜNYANIN EN                                                  MERKEZİ
                                                                       THE WORLD’S BIGGEST WATER TURBINE

                                                                       TEST CENTER
                BÜYÜK                                                     Kaynaklı imalat ve elektromekanik montaj işleri              SU TÜRBİNİ                                                    potansiyel elektrik tarafından tamamlanan toob –
                                                                       ekonomi ve teknoloji üniversitesinde kurulan 2 mw
                                                                       gücündeki test merkezi dünyanın en büyük su türbini
                                                                       test istasyonu olmuştur.
                                                                       The test center ın 2 mw power that was ınstalled ın the
                  TEST MERKEZİ                                               tobb- economy & technology unıvercıty has become the
                                                                       world’s the bıggest water turbıne test center whose
                                                                       manufacturıng and electromechanıcal ınstallatıon was

                                                                       accomplıshed by potansıyel elektrık.
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17