Page 9 - Serteks Katalog 2018
P. 9

BAKIM ONARIM

          MAINTENANCE REPAIR
                                                                                      Arıza tespiti
          Günümüzde işletmeler, ekipmana/makina                                                          Detection of the failure
          ve donanıma büyük yatrımlar yapmakta ve

          dolayısıyla bu yatırımlarının karşılığını almak                                                     Analiz
          istemektedirler. işletmelerde sıfır hata, sıfır                                                     Analyses
          kaza, sıfır duruş ve doğal olarak en az kayıp
          için potansiyel elektrik farklı bakım yöntemleri                                                    Raporlama
          kullanarak, meydana gelebilecek teknik                                                         Reporting
          sorunları minimize etmeyi, üretim sürecinin
          verimliliğini artırmayı ve maliyetleri yükselten                                                    Bakım onarım uygulama
          etkilerin      oluşmasını       engellemeyi                                                 Application of maintenance& repair
          amaçlamaktadır.
          Today enterprises have big investments to                                                       Lazerli mil hizalama

          equipment / machinery and tools and                                                          Shaft alignment by laser
          consequently would like to have its reward. to
          have zero error, zero accident, zero stop and                                                      Elektromekanik        ekipmanların       hedef
          inherently for the least lost in enterprises, by                                                    durumunu tespit etmek ve hedef duruma
          using different methods, potansiyel elektrik                                                      ulaşmak için bakım, iş planı hazırlama
          aims to minimize probable technical problems
          by scheduled maintenance, increase production                                                      The determination of the target situation of
          process eciency and prevent the occurence                                                       electromechanical equipment and
          of impacts raising cost.                                                                preparation of maintenance, work plan to
                                                                                      reach target situation
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14