Page 7 - Serteks Katalog 2018
P. 7

HİDRO ELEKTRİK SANTRAL                                                              İşletmedeki sistemlerin varsa proje hataları
         İŞLETMECİLİĞİ                                                                   ve uygulama eksikliklerinin giderilmesi
                                                                                  sağlanmakta; artı değer sağlayabilecek yeni
         HYDRO ELECTRICAL POWER                                                              teknolojilere adaptasyon sağlanmaktadır.

         PLANT OPERATING                                                                  Provides the elimination of if any project
                                                                                  mistake and application deficieny in the

         Hidro elektrik santrallerinin işletilmesinde                                                   systems of the plant; provides the adaptation
         sürekliliği sağlamak esastir arızalarda veya                                                   of new technologies that may add value
         revizyonlarda işin süratle tamamlanması

         konusunda edindiği bilgi ve tecrübeyle                                                      Periyodik (önleyici) bakım hizmeti
         bugüne kadar toplam 500 mw’ in üzerinde                                                      kapsamında tüm elektriksel altyapının süreli
         Hes’in işletme işini yapan fırmamızın                                                      testleri müşteri kriterleri ve ıec standartları
         uyguladıgı iş akış standartları işletmeler için                                                  doğrultusunda yapılmaktadır.
         birçok olanak sağlamaktadır                                                            İn the concept of periodic (preventive)
         it is fundamental to provide the continuity in                                                  maintenance service, all electrical
         the management of hydro electrical power                                                     infrastructure periodic tests are performed
         plants. the work flow standards applied by our                                                   according to customer criteria and iec
         firm, that has managed totally more than 500                                                    standards.
         mw hydro electrical power plant by the

         knowledge and experience gained in the                                                      Operasyon prosedürleri ile
         quick completion of failure or revision,                                                     talimatnamelerinin oluşturulması
         provides many opportunity to plants.                                                       Preparation of operation procedures and
                                                                                  instructions


                                                                                  Yedek malzeme yönetimi hazırlanması
                                                                                  Preparation of spare parts management


                                                                                  İşletme sürekliliği, performans ve
                                                                                  verimliliğinin kontrolü ve arttırılması

                                                                                  sağlanmaktadır.
                                                                                  Provides plant continuity, performance and
                                                                                  eciency control and increase


                                                                                  Süreli sözleşmeler ile işletme sürekliliği
                                                                                  güvence altına alınabilmektedir
                                                                                  Continuity in the management is insured by
                                                                                  the timely contracts
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12